Webinar Registrations

ಡಾ.ಜಿ.ಟಿ.ರವರ ಧೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪದ್ಧತಿ ನನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.


ಇದು ಅಲೋಪತಿ, ಆಯುರ್ವೇದ, ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಯೋಗ, ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ದೃಶ್ಯೀಕರಣ, ಸ್ವಯಂ-ಸಂಮೋಹನ, ದೃಢೀಕರಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕರ್ಮ ನಿವಾರಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ವಯಂ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನವೀನ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿದೆ.


Dr.G.Thimmaraya Gowda